Văn hóa truyền thống là thứ nuôi dưỡng nên tâm hồn Việt trong mỗi chúng ta!

Hương vị Việt Nam không chỉ có phở, có nước mắm, có bánh trái, những thứ đã nuôi chúng ta lớn, mà hương vị Việt Nam còn bao gồm nhiều hơn cả bữa cơm gia đình. Đó là các giá trị văn hóa truyền thống trải qua hàng ngàn đời, đang âm thầm chảy trong huyết quản trong mỗi chúng ta. Chính nó là nguồn nuôi dưỡng cho tâm hôn ta khôn lớn.
Hay chỉ đơn giản là để chúng ta biết được cội nguồn, hiểu được Tết là gì? Tà áo dài từ đâu mà có?…